Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Последни обяви за работа


Финансов счетоводител - SBC Global Services Limited София
Главен счетоводител за гр. Русе - Русе
Старши счетоводител за гр. Велико Търново - Териториална дирекция Държавен резерв гр. Велико Търново Велико Търново
Счетоводител - Строително - предприемачески Холдинг ЕООД София
Младши счетоводител - Ай Еф Джи Лизинг София
Счетоводител / ТРЗ - Easy Consult Ltd. Шумен
Главен счетоводител - EPIDOSIS BG София
Оперативен счетоводител - EPIDOSIS BG София
Оперативен счетоводител/ деловодител с английски език за Варна - Поликонтакт Варна
Счетоводител за гр. Бургас - ART MEDIA GROUP Бургас

Работа за счетоводител от JobTiger.bg

  Счетоводни новини

 • Открита процедура „ Доставка на гориво за отопление - газьол за отопление с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Бургас, шифър по ЕКП 2133420010 или еквивалентен“
  15.08.2017
 • Открита процедура "Периодична доставка на гориво за отопление, с включена транспортна такса, за нуждите офис „Красна поляна” и офис „Благоевград“ към ТД на НАП София"
  11.08.2017
 • Открита процедура "Доставка и монтаж на техническо оборудване - системи за видеонаблюдение в сгради на НАП"
  11.08.2017
 • Открита процедура „Абонаментно почистване на административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Габрово, ул. „Априловска” № 7, ул. „Радецка” № 11 и ул. „Брянска” № 30, ет.5”
  10.08.2017
 • Обява 9067163 „Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Велико Търново, офисите, попадащи в териториалния й обхват и Дирекция ОДОП Велико Търново“
  10.08.2017
 • Открита процедура „Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служители от дирекция „Фискален контрол” в четири обособени позиции...“
  08.08.2017
 • Открита процедура „Поддържане на софтуер за управление на електронен архив“
  08.08.2017
 • Публикувано е становище за прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие
  08.08.2017
 • още новини »


  Търсене в документи:    
  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Счетоводни къщи

  още счетоводни фирми »

  счетоводни издания »

  Счетоводни фирми

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер