Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Последни обяви за работаРабота за счетоводител от JobTiger.bg

  Счетоводни новини

 • Обява 9059402 „Услуги по публикации и обяви във вестници”
  01.12.2016
 • Открита процедура "Текущ ремонт на покривна дограма в административната сграда на Дирекция „Събиране” на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2“
  30.11.2016
 • Обява 9059163 „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции №1 и №2”
  27.11.2016
 • Открита процедура „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново”
  24.11.2016
 • Открита процедура „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на офис Враца, находяща в гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 86 и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди“
  24.11.2016
 • Открита процедура „Текущ ремонт на административни помещения в сграда на ФО Пирдоп - офис „София област“ на ТД на НАП София с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ № 39“
  24.11.2016
 • Публично състезание 00530-2016-0133 „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в сградите на ТД на НАП гр. Бургас, УБ Поморие и офисите в градовете Сливен и Ямбол при необходимост”
  24.11.2016
 • Нови допустими диапазони в информационна система Интрастат от 1 декември 2016
  24.11.2016
 • още новини »


  Търсене в документи:    
  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Счетоводни къщи

  още счетоводни фирми »

  счетоводни издания »

  Счетоводни фирми

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер